Köpvillkor

KÖPVILLKOR

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du eller det företag som du företräder (”Kunden”, ”du” eller ”dig”,) gör en beställning från myUpTech AB med organisationsnummer 556633-8140 (”myUpTech”, ”vi” eller ”oss”) via shop.myuplink.com (”Webbplatsen”). Villkoren gäller för såväl konsumenter som företag. Notera att i vissa delar skiljer sig villkoren åt beroende på om du gör din beställning som konsument eller som representant för ett företag.

1.2 Om du har några frågor om dessa Villkor eller om våra produkter är du välkommen att kontakta oss. Du når oss på myUpTech AB, Hannabadsvägen 5, 285 32 Markaryd och info@myuplink.com.

1.3 Du som handlar som privatperson behöver vara över 18 år och inte stå under förmyndarskap. Om du är under 18 år krävs dina målsmäns samtycke för att få beställa hos oss.

2. Avtal och beställning

2.1 För att kunna göra ett köp måste du acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa dem för egen räkning. Om du företräder ett företag accepterar du Villkoren även för företagets räkning och garanterar att du har behörighet att godkänna dessa Villkor samt de köp du gör för detta företags, d.v.s. Kundens, räkning.

2.2 När du slutfört ditt köp skickar vi en orderbekräftelse till dig så snart som möjligt via e-post. När orderbekräftelsen skickas ingås ett avtal om köp mellan Kunden och myUpTech. Vi uppmanar dig att spara orderbekräftelsen för att underlätta eventuella kontakter med oss. Om du efter din beställning inte har fått en orderbekräftelse ber vi dig att kontakta vår kundtjänst på via kontaktförmuläret på hemsidan för bekräftelse huruvida beställningen mottagits eller inte. MyUpTech förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka din beställning (exempelvis om du uppgett felaktiga personuppgifter eller om beställningen på någon annan grund inte går att genomföra).

3. Produktinformation m.m.

3.1 Vi reserverar oss för slutförsäljning av produkter samt eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen, i annonser eller annat marknadsföringsmaterial, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation samt felaktiga priser eller felaktig information angående om en produkt finns i lager. Vi har rätt att när som helst korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen på Webbplatsen.

3.2 Bilder över produkter på Webbplatsen, i annonser och annat marknadsföringsmaterial ska uteslutande ses som illustrationer och inte som specifikationer över produktens egenskaper, funktioner, ursprung eller som någon garanti.

4. Priser, avgifter och betalning

4.1 Vid beställning gäller de priser som vid tidpunkten för beställningen anges på Webbplatsen, om annat inte uttryckligen avtalats eller om omständigheterna uppenbarligen föranleder annat.

4.2 Samtliga priser anges i svenska kronor och inkluderar gällande moms. Priserna inkluderar inte eventuella betalnings- och fraktavgifter, som anges separat. Om du beställt en produkt som hade fel pris kommer vi att kontakta dig och invänta ditt godkännande innan avtal om köp ingås.

4.3 Vi erbjuder olika betalningsalternativ för ditt köp och du väljer själv på vilket sätt du vill betala för din beställning. De tillgängliga betalningsalternativen och eventuella begränsningar anges på Webbplatsen.

4.4 Om du väljer att betala med Klarna ingår du ett separat avtal om betalningen med Klarna. Fullständiga villkor om Klarnas betalsätt hittar du i kassan på Webbplatsen samt på Klarnas webbplats, https://www.klarna.com/se/villkor/ . Vi förbehåller oss rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det betalsätt som du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället före köpet.

4.5 Om Kund som är ett företag har särskilda krav på att viss information ska anges på fakturan för att genomföra betalning, exempelvis referens i form av beställarens namn eller kostnadsställe, ansvarar Kunden för att lämna sådan information till oss vid beställning. Kunden kan inte neka betalning av faktura från oss med hänvisning till att fakturan saknar viss information om inte Kunden lämnat denna information till oss.

5. Leverans

5.1 Kostnad för frakt tillkommer vid beställningar under 1 000 kronor om inget annat uttryckligen framgår i samband med din beställning. Säljaren bär risken för leveransen i enlighet med tillämplig lagstiftning.

5.2 Leveranstiden kan variera beroende på vilket leveranssätt du har valt. Den förväntade leveranstiden framgår av orderbekräftelsen. Om inte annat särskilt avtalats, sker leveransen senast inom 30 dagar från det att du har genomfört ditt köp. Observera att angivna leveranstider är ungefärliga och att avvikelser från dessa kan ske. Om din beställning blir försenad kommer du att få ett meddelande om det.

5.3 Du ska, beroende på vald betalnings- och leveranslösning, lösa ut, hämta eller ta emot ditt paket enligt de anvisningar som från tid till annan lämnas av oss eller fraktbolaget. Vid leverans ska du kunna uppvisa giltig legitimation och ordernummer. Beroende på vald leveranslösning får du en avisering som visar var och när paket skall hämtas eller tas emot. För ej uthämtade eller ej mottagna paket debiteras Kunden en avgift som motsvarar myUpTech:s hanteringskostnad av beställningen samt för returfrakten.

6. Ångerrätt

6.1 Vid köp på distans av dig som är konsument gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Företagskunder har ingen ångerrätt.

6.2 Ångerrätt innebär att du som är konsument har rätt att ångra ditt köp genom att meddela detta inom 14 dagar från det att du eller någon av dig angiven person, tagit emot den beställda produkten (ångerfristen), se vidare nedan.

6.3 Om du vill ha rätt till full återbetalning för produkten om du ångrar ditt köp får du inte hantera produkten i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Skulle du hantera produkten utöver detta har vi rätt att göra ett värdeminskningsavdrag som motsvarar vad produkten minskat i värde på grund av sådan hantering, se vidare under punkt 6.8 nedan.

6.4 Ångerrätten gäller inte för följande typer av produkter:

(a) en produkt vars pris beror på sådana svängningar på marknaden som vi inte kan påverka och som kan inträffa under ångerfristen;

(b) en produkt som tillverkats enligt dina anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel; eller

(c) en produkt som till sin natur är sådan att den efter leverans sammanblandas med en annan vara på så sätt att varorna inte kan skiljas från varandra.

I samband med en beställning av produkt för vilken ångerrätt inte gäller får du tydlig information om detta.

6.5 Om du vill ångra köpet ska du skicka ett klart och tydligt meddelande till info@myuplink.com innan ångerfristen har löpt ut. Du ska då ange ditt namn, dina kontaktuppgifter och annan relevant information, t.ex. ordernummer, orderdatum, e-postadress och vid köp av flera produkter, vilka produkter du önskar ångra köp av i meddelandet. Du kan också välja att använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/kontrakt-och-mallar/angerblankett-2015-konsumentverket.pdf) .

6.6 För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det att du sänder ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen löpt ut.

6.7 Vid utövande av ångerrätten betalar du returfrakten och ansvarar för produktens skick efter det att du har mottagit produkten samt under returfrakten. Vi rekommenderar därför att produkten skickas i originalförpackning och är väl emballerad med spårbar försändelse samt att du tillser att eventuell mjukvara återställts före returen. Observera att returer inte får skickas som postförskott. Produkten ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till myUpTech. Returer ska göras till myUpTech enligt de metoder och anvisningar som anges på Webbplatsen, du finner dessa här: https://shop.myuplink.com.

6.8 När du utövar din ångerrätt kommer vi betala tillbaka det belopp som du betalat för den ångrade produkten. På det belopp som ska återbetalas har vi rätt att dra av en summa motsvarande produktens värdeminskning jämfört med produktens ursprungliga värde. Detta gäller endast om och i den mån sådan värdeminskning beror på att du har hanterat produkten i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Vi betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum vi tog emot ditt meddelande om utövande av ångerrätten. Vi får dock vänta med återbetalningen tills vi tagit emot produkten eller du har visat att produkten har sänts tillbaka. Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som du valde, om inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning. Om du betalade via faktura kommer vi eller Klarna att kontakta dig angående konto för återbetalning av pengarna, beroende på vem som ställde ut fakturan.

7. Garanti

7.1 myUpTech lämnar tolv månaders garanti från och med produktens ursprungliga inköpsdatum. Detta innebär att fel som uppkommer inom garantitiden ska anses ha funnits vid köpet. Garantin täcker fel som orsakats av material- eller produktionsfel men inte fel som orsakats av slitage eller felaktig användning.

7.2 För att kunna göra gällande garantin måste du kunna uppvisa ditt kvitto och din följesedel.

8. Reklamation

8.1 Du som är konsument har alltid rätt att reklamera fel i varor inom tre år från det att du mottog varan. En Kund som inte är konsument har alltid rätt att reklamera fel i varor inom två år från det att varan mottogs. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara skall så snart som möjligt efter att felet upptäckts kontakta oss på myUpTech AB, Hannabadsvägen 5, 285 32 Markaryd och info@myuplink.com. För att vara giltig måste reklamationen göras inom skälig tid efter det att Kunden märkt eller borde ha märkt felet. Reklamationer som görs inom två månader från det att Kunden upptäckt felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid.

8.2 Du ansvarar för den returnerade produktens skick från det att du tar emot produkten till det att den har returnerats. Vi rekommenderar därför att produkten skickas i originalförpackning och är väl emballerad med spårbar försändelse samt att du tillser att eventuell mjukvara återställts före returen. Observera att returer inte får skickas som postförskott.

8.3 Returer ska göras till myUpTech enligt de metoder och anvisningar som anges på Webbplatsen, du finner dessa här: https://shop.myuplink.com . Vi står för returfrakten för godkända reklamationer. När vi fått tillbaka reklamerad vara och konstaterat att reklamationen är giltig i enlighet med gällande lag ersätter vi varan eller avhjälper felet. Om det inte är möjligt eller om vi annars bedömer det som mer kostnadseffektivt, kan vi istället göra en återbetalning av det belopp du betalat för ditt köp inklusive returkostnaden. Vi strävar efter att avhjälpa fel eller skicka ut ny vara inom 30 dagar från det att vi mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Vi förbehåller oss rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande lagstiftning.

9. Ansvarsbegränsning

Parternas ansvar för skada enligt dessa Villkor är begränsat till högst ett belopp motsvarande den aktuella produktens värde. Denna ansvarsbegränsning gäller endast mot konsumenter såvida det är tillåtet enligt tvingande konsumentlagstiftning.

10. Force majeure

Om fullgörande av våra åtaganden väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som vi inte kunnat råda över, såsom exempelvis krig, naturkatastrofer, konflikter på arbetsmarknaden, blockader eller pandemier, har vi ingen skyldighet att fullgöra våra åtaganden under den tid som dessa omständigheter pågår. Om du är konsument har du dock alltid rätt att utöva dina rättigheter enligt tvingande konsumenträttslagstiftning.

11. Tillämplig lag och tvist

11.1 Vid eventuell tvist med Kunder som är konsumenter följer myUpTech beslut från Allmänna Reklamationsnämnden. Allmänna Reklamationsnämnden nås antingen via hemsidan www.arn.se eller adress Box 174, 101 23 Stockholm. Kund som är konsument kan även klaga via EU:s onlineplattform för tvistlösning som du når via http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.2 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och, med undantag för vad som anges i stycket ovan, avgöras av allmän domstol.

Villkoren fastställdes av myUpTech AB den 29 April 2020.